ЭЗХЯ-ны ТНБД Х.Батжаргал: Боомтын дамжин өнгөрөх чадавхи, авто зам, дэд бүтцийг шийдвэрлэх нь нэн тэргүүний асуудал мөн

6/ 22/ 2022    6 цаг 30 минут

Тоймын зочин:

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Х.Батжаргалтай ярилцлаа.

-Иргэн хүний тань хувьд энгийн асуулт асууя. Хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Ирээдүйдээ бид ямар нийгэм үлдээх вэ гэж. Таны хувьд ямар нийгмийг ирээдүйдээ үлдээмээр байна?

-Амар амгалан, эрүүл, аюулгүй, чинээлэг дундаж давхарга нь бүрдсэн тийм нийгэмд ирээдүй хойч маань амьдрах ёстой.

-Аливаа улс орны хөгжлийг тодорхойлдог зүйл бол хүний хөгжил гэж үздэг. Хүний хөгжил ямар хэмжээнд байна вэ гэдгийг эдийн засгийн чадамжаар нь тодорхойлдог. ДНБ-ий хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хамгийн гол шаардлагатай хийх ажлууд юу байна?

-Ер нь эдийн засгийн ямар ч хүнд болоод хөгжилтэй үед, эдийн засгийн хамгийн хүнд ачааг хувийн хэвшил үүрч явдаг. Хөгжлийн гол бүтээн байгуулалт, боломжийг хувийн хэвшил бүтээж байдаг. Хөгжлийн бодлогын тухай Засгийн газрын дэвшүүлж байгаа зорилт үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд ч тэр хувийн хэвшлийн оролцоо, боломжийг нэмэгдүүлсэн хөрөнгө оруулалт татах талд нь баталгаа болгож, үйл ажиллагааг нь тогтворжуулахад чиглэсэн эрх зүйн орчин болоод технологийн дэвшлийг ашигласан боломж бололцоог бүрэн ашиглахад чиглүүлсэн байгаа. Нөгөөтэйгүүр, бид дэд бүтцийн аливаа нэгэн хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд түүнийг хязгаарлаад байгаа хүчин зүйлсийг илүү хурдан шийдвэрлэж, нэг том төсөл шийдэгдэхэд дараагийн жижиг дунд бизнесээ дэмжсэн байх,  давхар давхар нэгнийхээ нөлөө, харилцан уялдаан дор шийдвэрлэгдэх асуудлыг эрчимжүүлэхэд чиглэж ажиллаж байгаа.  Ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлд ажиллах хүчний 75 хувь нь байдаг.  Харин манай голлох экспортын бүтээгдэхүүнийг олборлогч уурхайн салбар бол хөрөнгө оруулалтын 70 гаруй хувийг,  экспортод 40-өөд хувийг эзэлж байна. Тиймээс бид эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлогыг түлхүү баримтлан ажиллаж байгаа.

-Монгол Улсын эдийн засгийн гол салбар бол уул уурхай. Энэ салбарын гол бүтээгдэхүүн нь нүүрс. Тэгэхээр Монгол Улс одоо байгаа нүүрснийхээ экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар ажлууд хийх шаардлагатай тулгарч байна вэ?

-Дэлхий нийтийн чиг хандлага, дэлхий нийтийн баримталж байгаа бодлого, хөтөлбөртэй бид үйл ажиллагаагаа уялдуулж, хөгжлийн бодлогоо тодорхойлж явах шаардлагатай. Ялангуяа дэлхийн нийтэд тулгамдсан, аюулын харанга дэлдсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дэлхий нийтийн баримталж байгаа бодлогод нийцүүлж, дараа дараагийнхаа урт, дунд хугацааны төлөвлөлтийг хийх ёстой. Үүний нэг нь л нүүрсний хэрэглээ. Хүлэмжийн хий ялгаруулах, хязгаарлах асуудал нь мэдээж Монгол Улсын эдийн засагт тодорхой нөлөө үзүүлнэ. Харин бидэнд хэрхэн эдийн засгаа төрөлжүүлж, яаж орлох бүтээгдэхүүн, технологийн дэвшлийг нутагшуулах вэ гэдэг төлөвлөлтүүдийг үе шаттайгаар хийхээс өөр гарах гарц, арга хэмжээ байхгүй.

Тэгэхээр ашиглаж байгаа нөөцөө хамгийн богино хугацаанд, хамгийн бүтээмжтэйгээр ашиглах цаг  нь нүүрсний зах зээл дээр бий болсон. “Боомтын сэргэлт” зорилтын хүрээнд боомтоор дамжин өнгөрөх чадавхийг нэмэгдүүлэх, хоорондын холболтын замууд бүх төрлийн дэд бүтцийг шийдвэрлэх тэр асуудлууд бол богино хугацаанд нэн тэргүүнд авч ярих асуудлууд мөн.

Гэхдээ уул уурхай давамгайлсан эдийн засгийн эмзэг байдлыг тогтворжуулахын тулд эдийн засгийн төрөлжилт, боломж бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглаад бусад эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудыг хөгжүүлэх ажиллагаа хамгийн чухалд тавигдаад байгаа юм.

-Монгол Улсын ирээдүйн хөгжлийг урт болоод дунд хугацаандаа ямар байна гэж харж байгаа вэ?

- Монгол Улс “Алсын хараа -2050” буюу 30 жилийн урт хугацааны бодлогоо тодорхойлж батлаад, хэрэгжүүлээд явж байгаа. Урт хугацааны 30 жилийн бодлого маань 10 жилийн хугацаатай, гурван үе шаттайгаар дунд хугацаандаа хэрэгжиж зорьсон зорилгодоо хүрнэ гэж тодорхойлогдсон. Тэгвэл эхний үе шат болох 10 жилийн хугацааны бодлого 7 төрлийн зорилтот хөтөлбөрөөр дамжин хэрэгжихээр төлөвлөгдөөд боловсруулалт хийгдэж байна.  “Алсын хараа -2050” -ын эхний үе шатны нэгээхэн хэсэг болох “Шинэ сэргэлтийн бодлого” бол эдийн засаг дэд бүтцийн 10 жилийн дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр байсан. Тэгэхээр энэ нь эдийн засгийн хүрээг тэлэх, дэд бүтцийн тулгамдаад байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилтот хөтөлбөр байсан бол дараагийн зургаан  зорилтот хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газар боловсруулах түвшинд явж байна.

-Зургаан төрлийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрт аль салбарын, ямар хөтөлбөрүүд тусгагдсан бэ?

ухайлбал, “Хүний хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр”. Эрүүл мэнд, соёлын асуудал, спортын асуудал хүний хөгжлийн хөтөлбөрт агуулагдаж , ирэх 10 жилийн хөгжлийн бодлого тодорхойлогдож байна.

Мөн ирэх 10 жилд ирээдүйд ямар реформууд хийгдэж вэ  гэдэг “Хууль, шүүх засаглалын зорилтот хөтөлбөр”-т "Алсын хараа-2050"-ын эхний үе шатанд боловсруулагдаад явж байна. “Үндэсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтот хөтөлбөр” бол хамгийн олон талын, олон салбарын оролцоотой чухал хөтөлбөр. Олон улсын түвшинд бидний өрсөлдөх чадварын индекс ямар байх вэ, экспортын тоо хэмжээ, бараа бүтээгдэхүүн,  нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспорт зэрэг асуудал маань ирэх 10 жилд “Үндэсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтот хөтөлбөр”-т багтана.

“Ногоон хөгжил, байгаль орчны зорилтот хөтөлбөр”., “Бүс нутгийн зорилтот хөтөлбөр" бол Монгол орны онцлогт тохирсон дараагийн 10 жилийн маш чухал зүйл заалт, зорилго зорилт,  арга хэмжээ агуулагдаж байгаа. Тухайлбал, Монгол Улсын онцлог тархай бутархай, хүн амын суурьшил нь нэг бүс нутаг дээрээ талаас илүү хувь нь амьдарч, оршин суудаг.  Тэгвэл байгалийн нөөц болоод бусад эдийн засгийн нөөц боломжууд нь бусад бүс дээрээ байх жишээтэй. Энийг яаж бүрэн дүүрэн ашиглах вэ, эдийн засаг дээрээ тулгуурласан эдийн засгийн таталцал энэ бүхнийг ашиглаад ижилслээр нь бүсчилж, яаж зохион байгуулах вэ гэдгийг “Бүс нутгийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр”-өөр тодорхойлон гаргаж, ирэх 10 жилийнхээ хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох юм.

Дараагийн нэгэн чухал асуудал бол “Нийгмийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр”. Халамжаас хөдөлмөрт яаж шилжих вэ гэх реформын шинжтэй зорилгууд, хөдөлмөрийн бүтээмжийг яаж нэмэгдүүлэх вэ, хөдөлмөрлөх, ажиллах хүчний оролцооны асуудлыг хэрхэн илүү ахисан түвшинд гаргах вэ. Энэ бүхний үр дүнд амьдралын чанарыг илүү сайжруулж, хүний хөгжил, эдийн засгийн хөгжил, хүрээг тэлсэн зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлснээр нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ хоёр дахин буюу 8000 гаруй ам.долларт хүрэх зорилтыг дэвшүүлж,  зорьж ажиллаж байгаа.

 

12


Сэтгэгдэл (12)

⚠ Анхаар!
Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд Toim.mn хариуцлага хүлээхгүй.76.271.002.11Зочин   • 6 сарын 22. 19 цаг 49 минут

Dund huruu kazinochingiin suganii vs

77.7.230.76Зочин   • 6 сарын 22. 18 цаг 17 минут

Архангайн хулгайчууд

98.203.176.62Зочин   • 6 сарын 22. 11 цаг 49 минут

Байгаль орчны дарга хийж бсан нөхөр дарга заяанд төрсөн нөхөр юм биздээ эдийн засгийн яамны төрийн нарын гэнэ үү болио боорцогнуудаа

201.200.297.47Зочин   • 6 сарын 22. 11 цаг 02 минут

Алга газар гуйхад нь өгөөгүй юм гэнэлээ

101.197.34.271Зочин   • 6 сарын 22. 9 цаг 20 минут

14 боомтоо нээвэл нээгээд энэ овоорсон нүүрснүүдээ хурдан гарга наранд хатаад дууслаа.

139.5.219.58Зочин   • 6 сарын 22. 9 цаг 07 минут

Дан ганц эдийн засгийн яам хэрэггүй. Ажил мэдэхгүй тэнэг Оюунэрдэний хийсэн төрийн завхрал. Худалдааны ,үйлдвэрийн ,эдийн засгийг нэгтгэсэн ЭЗҮХ-ны яам байна ёстойг Япон Хятад бусад хөгжингүй орнууд харуулж байна

66.241.2.020Зочин   • 6 сарын 22. 9 цаг 11 минут

Барилга зам хоёр ч бас

45.212.132.46Зочин   • 6 сарын 22. 8 цаг 57 минут

Өр нэмж зээлвээ хулгайчуудаа ман ы бөөснүүдээ алалцана шүү та нартай

98.109.217.87Зочин   • 6 сарын 22. 8 цаг 46 минут

Mangaruud

122.47.176.202Зочин   • 6 сарын 22. 8 цаг 34 минут

ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР ГЭЖ БСАН ТАТАН БУУГДСАНУУ? ГАДААДЫН ИРГЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧЫН БИЧИГ ОДОО ХААНААС ӨГЧ БГАА ВЭ.

66.248.008.33Зочин   • 6 сарын 22. 8 цаг 32 минут

Алсын хараад нийт иргэдийн дотоодын нийт бүтээгдхүүнийг 8000 руу оруулах зорилт тавьсан гэхийн наад чинь бүтэхгүй?! Хэдхэн малчдад тойглуулж дөнглүүлж боомтынхоо замаа барьж чадахгүй чацга царайлж бгаашүүдээ та нар. Гарж орох нийлүүлэлт дээр нь үйлдвэрлэл хөгжиж бж хөгжинө аан. Тэрнээс сошиалаар ажлаа хийдэг та нар болоогүй бндаа

66.181.161.81Зочин   • 6 сарын 22. 8 цаг 28 минут

Зөв. Бидэнд эдийн засгийн эргэлт хэрэгтэй бнШИНЭ МЭДЭЭ

Үндэслэлгүйгээр үнэ нэмж ашиг олсон бол буцаагаад хураалгана32 минут 9 секундын өмнөНаадамчдад зориулж зургаан чиглэлд 56 автобус нэмж явуулна1 цаг 3 минутын өмнөГ.Өсөхбаяр аварга А.Сүхбат аваргын өмнө эрэмбэлэгдэнэ1 цаг 6 минутын өмнөӨнгөрсөн жилийн Хүй долоон худагт болсон барилдаанд шөвгөрсөн бөхчүүдэд цол олгох эсэхийг Ерөнхийлөгч шийднэ1 цаг 43 минутын өмнөСингапурын Хуримтлалын төв санг тэтгэврийн үйлчилгээтэй уялдуулсан туршлагыг нэвтрүүлнэ1 цаг 48 минутын өмнөНХОГ-аас Монгол Улсын гавьяат барилгачин төрлөө1 цаг 54 минутын өмнөАрдын жүжигчин Данзанваанчигийн Ухнаа нарт Хөдөлмөрийн баатар цол хүртээлээ2 цаг 54 минутын өмнөТаван удаагийн халдварт өвчний голомтыг удирдан ажилласан ХӨСҮТ-ийн М.Тунсагт ГАВЬЯАТ ЭМЧ цол хүртээлээ2 цаг 55 минутын өмнөУс хальсан байршилд шуурхай албаныхан ажиллаж байна2 цаг 56 минутын өмнөШатахуун импортын дундаж үнэ 830 долларт хүрч өсчээ3 цаг 24 минутын өмнөӨчигдөр 16 настай хүү туул голд живж амиа алджээ3 цаг 31 минутын өмнөУлсын баяр наадамд Баян-Өлгий аймгаас хамгийн олон харваач иржээ3 цаг 38 минутын өмнөЕрөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Төрийн үйлчилгээг цахимжуулж эрчимтэй шинэчлэл хийж буйгаа танилцуулав3 цаг 40 минутын өмнөЗээлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан бол үүрэг хүлээнэ3 цаг 47 минутын өмнөЛ.Оюун-Эрдэнэ: Сингапурын мэдлэгт суурилсан хөгжлийн туршлагыг Монголд нутагшуулах сонирхолтой байна3 цаг 53 минутын өмнөХүнсний хангамж, чанарын асуудлаар түр хороо байгууллаа5 цаг 9 минутын өмнөЛ.Наранбаяр: Орос, Монгол хоёр хэвлэлийн мэдэгдэл гаргаснаас өөр С.В.Лавровын айлчлалаар юу ч шийдсэнгүй5 цаг 15 минутын өмнөМанай улсад онгоцны түлш бусад улс орноос 28.8 хувиар илүү үнэтэй байна6 цаг 48 минутын өмнө"Архины татварыг нэмснээр чанар муутай архи ихээр үйлдвэрлэгдэж иргэдийн эрүүл мэндийг хохирооно"6 цаг 50 минутын өмнөГавьяаг нь Х.Бадамсүрэн хүртэж, гавыг нь Д.Эрдэнэбилэг зүүлээ6 цаг 54 минутын өмнөМонголын рагбичид Киргиз шигшээ багийг 69:7-гоор хожлоо7 цагийн өмнөСудалгаа: Д.Өнөрболор, Ч.Ундрам, Г.Мөнхцэцэг нар сонгогчдоос хамгийн тааруу үнэлгээг авчээ7 цаг 8 минутын өмнөАнгараг, Саран дээр хүн амьдрахад тохиромжтой байгууламж барихаар төлөвлөж байна7 цаг 43 минутын өмнөЧикаго хотын төв талбайд Монголын соёлыг сурталчлах үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ7 цаг 46 минутын өмнөЕБС-д ажиллах мэргэжлийн сэтгэл зүйчдийн сонгон шалгаруулалт эхэллээ8 цаг 14 минутын өмнөГазрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ8 цаг 23 минутын өмнөГ.Занданшатар: Эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүд сайжирна гэдэгт итгэж байна8 цаг 27 минутын өмнөХөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэгч компаниудын төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгууллаа9 цаг 50 минутын өмнөШри-Ланкийн Ерөнхийлөгч Путинаас тусламж хүсэв7 сар 7. 8:21ӨНӨӨДӨР: Үндэсний их баяр наадмын Урианхай сурын харваа эхэлнэ7 сар 7. 8:09Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны хаврын ээлжит чуулган өндөрлөлөө7 сар 7. 8:07Х.Энхтуяа: Олимпийн аварга болно гэж хүүдээ амласан7 сар 7. 8:05Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлд ирсэн гомдлын агуулга, шийдвэрлэсэн байдалд дүн шинжилгээ хийлээ7 сар 7. 8:03Барилгын материалын үнийн өсөлтийг тооцож Сангийн яаманд хүргүүлнэ7 сар 7. 8:02Каракалпакстан дахь эсэргүүцлийн хөдөлгөөн: Төв Ази өөрчлөлтийн ирмэг дээр байна уу?7 сар 7. 8:00Б.Жигжид: Монгол Улсын шинэ мянганы хөгжил “Мянганы зам”-аас эхэлсэн7 сар 7. 8:00Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ7 сар 7. 7:30В.Путин "Их 20"-ийн уулзалтад оролцохоор төлөвлөж байгааг ОХУ-ын ГХЯ мэдэгдлээ7 сар 7. 7:20Түүхэн товчоон: Орос-Дундад Иргэн улсын 1913 оны тунхаг7 сар 7. 6:40Энэ өдрийн зурхай7 сар 7. 6:35
 Facebook Twitter Youtube